About Us

DBS is a leading financial services group in Asia with a presence in 19 markets. Headquartered in Singapore, DBS is in the three key Asian axes of growth: Greater China, Southeast Asia and South Asia. The bank’s “AA-“ and “Aa1” credit ratings are among the highest in the world, and DBS has been accorded the “Safest Bank in Asia“ award by Global Finance for 15 consecutive years from 2009 to 2023.

DBS established its representative office in Vietnam in 2008, and opened its first branch in Ho Chi Minh City in 2010 to provide integrated banking solutions and greater market connectivity in Asia for Vietnamese firms.

DBS Vietnam offers a comprehensive suite of corporate banking services including, financing, cash management, trade finance, global financial markets, and digital banking capabilities to help companies leverage on opportunities to expand within Vietnam and across the Asia.

****************************************************************************

Notice regarding unauthorised advertisement

Date: 20 Feb 2024
Update: 11 Mar 2024

DBS Vietnam has been reported of unauthorised advertisements or scams regarding personal loans from DBS in Vietnam via various channels such as non-DBS website, Zalo, phone calls and messages, etc. This information is erroneous and misleading. DBS Vietnam does not provide personal loan services in Vietnam. Customers are advised not to trust any offer via phone calls/ messages or click on any links and to disregard the advertisement not from DBS official website. DBS Vietnam will not ask for personal information or payment details or request for any payment via website or calls and messages. Individuals who have encountered any loss regarding the above scams in any way should make a police report.

DBS Vietnam has made a police report and continue to work with the authorities on this matter. If you receive any suspicious requests for information, please contact us at (+84.28) 3914 7888.

With regards,

DBS Bank Ltd. Ho Chi Minh City Branch

Thông báo về việc quảng cáo trái phép

Ngày: 20/02/2024
Cập nhật ngày 11/03/2024

Ngân hàng DBS tại Việt Nam nhận được nhiều phản ánh rằng hiện nay đang có những thông tin quảng cáo trái phép hoặc các sự việc lừa đảo liên quan đến khoản cho vay cá nhân/ vay tiêu dùng từ Ngân hàng DBS tại Việt Nam thông qua nhiều hình thức khác nhau như từ các website không phải của DBS, kênh Zalo hoặc các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn, v.v.... Thông tin này là sai sự thật và gây hiểu nhầm cho các đối tượng có nhu cầu vay cá nhân. Ngân hàng DBS Việt Nam không cung cấp bất kỳ dịch vụ cho vay cá nhân tại Việt Nam. Chúng tôi khuyến cáo quý vị không nên tin tưởng vào bất kỳ cuộc gọi hoặc tin nhắn nào về việc cấp khoản vay hoặc nhấp vào bất kỳ đường dẫn liên kết nào và nên bỏ qua những quảng cáo không được đăng chính thức trên trang web của ngân hàng DBS. Ngân hàng DBS Việt Nam sẽ không yêu cầu thông tin cá nhân hoặc chi tiết thanh toán hoặc yêu cầu bất kỳ khoản thanh toán nào qua các trang web hoặc các cuộc gọi và tin nhắn. Những cá nhân đã có bất kỳ thiệt hại nào từ những hành vi lừa đảo nêu trên nên báo ngay cho cơ quan công an tại địa phương.

Ngân hàng DBS Việt Nam đã trình báo cơ quan công an và tiếp tục làm việc thêm với cơ quan chức năng về vấn đề này. Nếu bạn nhận được bất kỳ yêu cầu cung cấp thông tin đáng ngờ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (+84.28) 3914 7888.

Trân trọng,

Ngân Hàng DBS Bank Ltd. Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh


****************************************************************************

Terms & Conditions | Privacy Policy | Vietnam Privacy Notice | Fair Dealing Commitment